Vegatest

De behandeling


Bij Praktijk Iseger kunnen wij door middel van de Vega test tijdens een consult proberen te achterhalen wat de "oorzaak" is van uw klachten. Wanneer cliënten al geruime tijd last hebben van "vage en pijnlijke klachten" en er na meerdere onderzoeken geen aanwijsbare oorzaken zijn gevonden in bloed en andere lichaam eigen stoffen, dan is er een grote kans aanwezig dat uw klachten zich schuil houden in het mesenchym (bindweefsel) waardoor u last blijft houden van deze klachten. De vegetatieve test methodiek, meet in het bindweefsel, waar cellulair vaak veel onderliggende oorzaken van klachten zich schuil houden, en u de kwaliteit van het leven kunnen ontnemen en ondraaglijke pijnen en ongewenste klachten kunnen veroorzaken. Bindweefsel is een vorm van weefsel dat onderdeel uitmaakt van alle organen van het lichaam van de mens. Bindweefsel heeft een steunende, dan wel verzorgende functie. Bindweefsel beschermt de organen en bepaalt hun vorm. De onderlinge beweeglijkheid van de organen wordt verzorgd door het bindweefsel. Bindweefsel vormt tevens de weg waarlangs bloedvaten en zenuwen naar de organen worden geleid ons bindweefsel heeft dus een bepalende factor in het goed functioneren van ons lichaam.

Wij behandelen de “oorzaken’’ niet de symptomen


Wij onderzoeken met de Vega-test de oorzaken van uw klachten, het behandelen van de oorzaken van uw klachten geeft uiteindelijk tot resultaat dat u weer van de kwaliteit van het leven kunt genieten zonder klachten. We behandelen dus niet alleen de symptomen maar wat nog belangrijker is de oorzaken, er word geen diagnose gesteld maar een advies gegeven. Met de Vega test methode kunnen ook uitspraken worden gedaan over zwakke organen in uw lichaam, gevolgen door teken beten (ziekte van Lyme), allergische reacties, belastingen door pesticiden of insecticiden, legionella vergiftiging, aanwezige schimmels en parasieten en overgevoeligheid voor bepaalde levensmiddelen vergiftiging door zware metalen of salmonella, een tekort aan vitaminen en mineralen, maar ook het amalgaam gehalte in uw gebit kan ermee worden gemeten. De Vega test meet weerstand in het lichaam. Dit gebeurt met een speciaal meetapparaat. Er vindt een persoonlijk consult plaats tussen de therapeut en de cliënt. Het is een pijnloze meting. Met de Vega test constateren we niet alleen symptomen, maar ook oorzaken van de klachten.

Voor wie is de Vega test?

Wanneer u vage klachten heeft zoals bv: chronische vermoeidheid, spierpijnen, hoofdpijnen, zwakte van het lichaam of ernstigere klachten zoals bv: migraine aanvallen, depressiviteit, epilepsie, uitvalsverschijnselen, uitputtingsverschijnselen, verlammingen, acute klachten te denken aan hooikoorts of allergische reacties maar ook als u al jaren lang met verschillende klachten loopt of net klachten begint te krijgen, voor ieder persoon kan een meting met de Vega test de oorzaak van uw klachten weergeven. Uiteraard zijn er heel veel verschillende symptomen die wij niet genoemd hebben maar wel behandelt kunnen worden.